Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αυτές τις ξέρατε;

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αυτές τις ξέρατε; 1

Οι συντομεύσεις του πληκτρολόγιου μας γλυτώνουν απο κόπο όταν κάνουμε συχνές εργασίες.
Αντί να κάνουμε κάποιες επιλογές με το ποντίκι πατάμε έναν συνδιασμό πλήκτρων και τελειώνουμε γρηγορότερα.