Φροντίδα μπαταρίας laptop

Ένα πολύ καλό άρθρο για τη φροντίδα μπαταρίας laptop από την ίδια την HP.
Το έγγραφο αναφέρεται σε φορητούς υπολογιστές HP με Windows 7 και Vista.
Οι φορητοί υπολογιστές λειτουργούν με δύο είδη τροφοδοσίας:

 • εναλλασσόμενου ρεύματος (ο τύπος ισχύος που έχετε όταν συνδέετε ένα προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα)
 • συνεχούς ρεύματος (ο τύπος ισχύος που έχετε όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία).

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον κύκλο ζωής της μπαταρίας του υπολογιστή σας ακολουθώντας τις παρακάτω υποδείξεις.

Πόσο θα διαρκέσει η μπαταρία;
Οι χρήστες συχνά ρωτούν πόσο ενδέχεται να διαρκεί η μπαταρία μεταξύ φορτίσεων ή γιατί ένα μοντέλο υπολογιστή έχει καλύτερη απόδοση μπαταρίας σε σύγκριση με κάποιο άλλο. Η απάντηση δεν είναι απλή. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με κάποιους παράγοντες. Παίζει ρόλο η διαμόρφωση, το μοντέλο, το λειτουργικό σύστημα, οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί, η ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας και οι λειτουργίες του προϊόντος που χρησιμοποιεί ο πελάτης. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, η μέγιστη ισχύς της μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και τη χρήση.

Σχέδια παροχής ενέργειας
Το σχέδιο παροχής ενέργειας είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων υλικού και συστήματος που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την ενέργεια. Τα σχέδια παροχής ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων του συστήματος και στην εξισορρόπηση αυτών των δύο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχέδια παροχής ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα Φορητοί υπολογιστές HP – Διαχείριση ενέργειας για Vista (στα αγγλικά) ή Φορητοί υπολογιστές HP – Διαχείριση ενέργειας για Windows 7 (στα αγγλικά).

Μεγιστοποίηση της ισχύος και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φροντίζετε την μπαταρία του υπολογιστή σας. Παρακάτω ακολουθούν προϋποθέσεις που ενδέχεται να μειώσουν το χρόνο λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Παράγοντες που συντελούν στην απώλεια ισχύος της μπαταρίας

 • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παρουσιάζουν σταδιακή και μη αναστρέψιμη απώλεια της ισχύος τους μετά από κάθε κύκλο αποφόρτισης-φόρτισης. Αυτή η «γήρανση» επέρχεται ταχύτερα με την αύξηση της θερμοκρασίας και των φορτίων αποφόρτισης.
 • Ο ρυθμός αυτόματης αποφόρτισης μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου είναι μεγαλύτερος αν αφήσετε την μπαταρία μέσα σε φορητό υπολογιστή εκτός λειτουργίας.
 • Όταν η μπαταρία παραμένει αποθηκευμένη ή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτισή της πέφτει κάτω από τη συνιστώμενη στάθμη χαμηλής τάσης.
 • Εάν αφήσετε την μπαταρία σε κατάσταση αδράνειας για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ο χρόνος αποφόρτισής της μετά από κάθε φόρτιση αυξάνεται. Επίσης, η ισχύς μειώνεται γρηγορότερα αν χρησιμοποιείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, αν έχετε τοποθετήσει το φορητό υπολογιστή σας σε σταθμό σύνδεσης ενώ ταυτόχρονα εκτελείτε σε αυτόν μεγάλο όγκο εργασιών).
 • Η απώλεια ισχύος της μπαταρίας επιταχύνεται, επίσης, κατά την εκτέλεση προηγμένων εφαρμογών. Για παράδειγμα, αν παίζετε τρισδιάστατα παιχνίδια, η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται γρηγορότερα σε σχέση με το χρόνο αποφόρτισης όταν χρησιμοποιείτε απλές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου.

Συνιστώμενες πρακτικές για τη φροντίδα μπαταρίας laptop

Οι συστάσεις όσον αφορά τη χρήση και την αποθήκευση της μπαταρίας αναφέρονται αναλυτικά στις Οδηγίες Χρήσης της HP για κάθε μοντέλο.

Πρόσθετες πρακτικές για τη φροντίδα της μπαταρίας:

 • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία 20°C έως 25°C (68°F έως 77°F), φορτισμένες κατά 30% έως 50%.
 • Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές της μπαταρίας. Επίσης, μην ρίχνετε τη μπαταρία σε φωτιά ή νερό.
 • Μην αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία (για παράδειγμα, μέσα σε ζεστό αυτοκίνητο) επιταχύνει την απώλεια ισχύος των μπαταριών ιόντων λιθίου.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία αν πρόκειται να αποθηκεύσετε τον φορητό υπολογιστή (απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος) για διάστημα μεγαλύτερο από 2 εβδομάδες.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορητό υπολογιστή αν πρόκειται να τον αφήσετε συνεχώς συνδεδεμένο σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (μέσω προσαρμογέα στον τοίχο ή σταθμού σύνδεσης) για διάστημα μεγαλύτερο από 2 εβδομάδες.
 • Χρησιμοποιήστε τον τύπο μπαταρίας με την υψηλότερη ονομαστική ισχύ (Ah) αν πρόκειται να εκτελέσετε προηγμένες εφαρμογές με τροφοδοσία του υπολογιστή από τη μπαταρία.
 • Φυλάξτε την μπαταρία σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο την μπαταρία που διατίθεται με τον υπολογιστή σας, την μπαταρία που παρέχει ως ανταλλακτικό η HP ή συμβατή μπαταρία που αγοράσατε ως αξεσουάρ.
 • Εκτελείτε έλεγχος μπαταρίας στο HP Support Assistant μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε την κατάσταση της μπαταρίας.

Συμβουλές για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας

Μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας του φορητού σας υπολογιστή για την εξοικονόμηση ισχύος.

 • Μειώστε τον αριθμό των ανοιχτών εφαρμογών. Κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί μνήμη και, επομένως, καταναλώνει ενέργεια, ακόμη και όταν ελαχιστοποιείτε το παράθυρο της εφαρμογής. Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.
 • Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης στην ελάχιστη τιμή που απαιτείται, ώστε να είναι ευανάγνωστη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Fn και F7 ή F8 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
 • Αφαιρέστε τις περιφερειακές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, τα CD-ROM, οι μονάδες Zip, οι κάρτες υπολογιστή και άλλες περιφερειακές συσκευές αντλούν ενέργεια από την μπαταρία σας, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά. Αποσυνδέστε τις περιφερειακές συσκευές όταν ολοκληρώσετε τη χρήση τους.
 • Μειώστε την ταχύτητα του επεξεργαστή σας. Όσο γρηγορότερα δουλεύει ο υπολογιστής σας, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει. Μπορείτε να παρατείνετε την ισχύ της μπαταρίας σας μετά τη φόρτιση μειώνοντας την ταχύτητα του επεξεργαστή σας. Οι μέθοδοι για τη μείωση της ταχύτητας του επεξεργαστή διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες οδηγίες στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας.
 • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε με το κουμπί On-Off. Αν ο φορητός σας υπολογιστής διαθέτει κουμπί On-Off για ασύρματη σύνδεση, πιέστε το για να σβήσει η λυχνία.
 • Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή παροχής ενέργειας από Υψηλές επιδόσεις σε Συνιστώμενη από την HP ή Εξοικονόμηση ενέργειας για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας.
Οπως καταλαβαίνετε απο το άρθρο, η μπαταρία του laptop σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη οταν το χρησιμοποιείτε και την αποσυνδέετε μόνο όταν δεν θα το χρησιμοποιήσετε για 2 εβδομάδες και πάνω.
Η μπαταρία του laptop σας προστετεύει διπλά. Και το ίδιο το Laptop αλλά και τα δεδομένα σας που μπορεί να καταστραφούν απο απότομη πτώση ρεύματος.

 

 

Σχολιάστε